Archiwalne projekty

Poniżej kilka moich programów pod Windows, które być może okażą się użyteczne.
Pobrane archiwum typu zip z programem, należy rozpakować do jakiegoś (najlepiej pustego) folderu; programy typu exe to automatyczne instalatory, które należy uruchomić po pobraniu. Więcej szczegółów w dokumentacji każdego programu.

Grtext


System do tworzenia i uruchamiania gier tekstowych. Opracowany na potrzeby systemu prosty język skryptowy pozwala stworzyć grę tekstową w krótkim czasie i bez znajomości żadnego zaawansowanego języka programowania.
Interaktywny podręcznik użytkownika, oraz podręcznik dla twórców Grtext, omawiają proces tworzenia, kompilacji i uruchamiania gry, od podstaw, do najbardziej zaawansowanych technik.
Pobierz, zainstaluj i daj szansę swojej wyobraźni.

W wersji 0.92


- Zapis i wczytywanie stanu gry;
- Dodane instrukcje sortowania i losowej kolejności opcji na liście (sortlist i randlist);
- dodana instrukcja pętli "Podczas gdy" (while);
- dodana obsługa nawiasów w wyrażeniach arytmetycznych;
- dodana możliwość definiowania dla opcji klawiszy skrótu złożonych z liter w kombinacji z klawiszem ctrl;
- dodana pseudoinstrukcja noop (no operation - nic nie rób);
- interaktywny indeks komend Grtext w podręczniku dla twórców;
- możliwość zapisania i wczytania zakładki do rozdziału w podręczniku dla twórców;
- znak podkreślenia ("_") dozwolony w nazwach zmiennych, paragrafów i procedur;
- poprawiony błąd uruchamiania przez Grtext plików gry w nowszym formacie niż obsługiwany przez wersję 0.9;
- poprawione kilka drobnych błędów w podręczniku dla twórców;
- dodane paski przewijania na liście i w polu edycji;
- usunięte info o etapach z raportu kompilacji;
- info o łącznej ilości wszystkich skompilowanych linii kodu źródłowego w raporcie kompilacji;
- czas kompilacji teraz podawany jest z dokładnością do setnych, nie tysięcznych części sekundy.
System gier tekstowych Grtext wersja 0.92 z dnia 2008.04.13

Grmidi


Program grmidi jest narzędziem do bezwzrokowego tworzenia muzyki w formacie MIDI bez użycia zewnętrznego sprzętowego instrumentu Midi.
Klawiatura instrumentu emulowana jest na klawiaturze komputera, a odtwarzanie następuje przez zainstalowany w systemie Windows programowy syntezator MIDI.
grmidi umożliwia nagrywanie muzyki z klawiatury w czasie rzeczywistym na 16 kanałach midi przy użyciu 128 instrumentów z jednoczesnym synchronicznym odsłuchem dotychczas nagranego materiału w trakcie dogrywania kolejnych fragmentów muzyki. Ponadto istnieje możliwość półautomatycznej lub ręcznej rozbudowy projektu o fragmenty muzyki. Na każdym etapie pracy z projektem można edytować wszystkie jego szczegóły, co pozwala usuwać ewentualne błędy we wprowadzonym wcześniej materiale.
W dowolnym momencie tworzenia i edycji projektu można go zapisać na dysk i wczytać ponownie do programu, a po zakończeniu prac nad projektem - wyeksportować go do standardowego pliku MIDI (.mid). Grmidi wersja 0.4 z dnia 2008.01.10

Termin


Program do przypominania o ważnych datach.
- Baza terminów opcjonalnie szyfrowana hasłem użytkownika,
- Łatwe dodawanie rocznic lub zdarzeń jednorazowych,
- możliwość przechowywania wybranych zdarzeń w równoległym do bazy głównej folderze archiwum,
- import i eksport bazy do pliku txt,
- przeszukiwanie listy terminów według daty lub tekstu notatki.

W wersji 1.4


- Możliwość zdefiniowania innego dźwięku dla powiadomień z wyprzedzeniem;
- nowa funkcja: "blokuj program" przydatna do czasowego ukrycia listy terminów i możliwości ich edycji, gdy trzeba na chwilę odejść od komputera, z którego potencjalnie mogą korzystać inne osoby;
- nowa funkcja: "timer", dzięki której nie zapomnimy o gotującym się ryżu czytając wciągającą książkę:);
Termin wersja 1.41 z dnia 2006.07.07

Wingłowa


Program wingłowa jest prostą implementacją unixowego programu Head (head z ang. głowa), służącego do podglądu początku pliku.
Przestrzeń robocza okna programu podzielona jest na dwie części - listę i pole edycji.
Lista zawiera wykaz plików, folderów i dysków. W polu edycji wyświetlana jest zawartość pliku, oraz podstawowe o nim informacje, czyli nazwa i rozmiar.
Narzędzie może być przydatne do katalogowania kolekcji plików tekstowych np. artykułów. Można szybko pozyskać informacje o autorze i tytule dzieła, dokonać wstępnej edycji (wprowadzane zmiany nie są oczywiście zapisywane do podglądanego pliku), a następnie za pomocą schowka przenieść potrzebne informacje do własnej bazy informacji o kolekcji.
Wingłowa wersja 1.1 z dnia 2006.01.29

Samotnik


Dźwiękowa symulacja planszy znanej gry logicznej. Samotnik wersja 0.2 z dnia 2006.01.15

Godzina


Program oznajmiający wybicie pełnej godziny dźwiękiem z wbudowanego głośniczka, lub odtworzeniem określonego pliku typu wav.
Godzina wersja 0.4 z dnia 2006.01.03


Kontakt email: grzezlo (at) wp.pl