Syntezator Gregor dla NVDA

Wersja 21.2.

Dodana deklaracja języka syntezy, usunięte logowanie nieobsługiwanych komend mowy.

Pobierz syntezator Gregor dla NVDA

Klawisze schowka - oznajmianie klawiszy schowka

Wersja 21.1.

Dodatek wypowiada Wytnij po naciśnięciu ctrl+x, kopiuj - po ctrl+c i wklej - po ctrl+v, niezależnie od tego, czy rzeczywiście coś zostało skopiowane lub wycięte.

Wersja 21.1:

Aktualizacja do wymagań NVDA 2021.1.

Wersja 1.2:

dodano oznajmianie:

ctrl+z - cofnij;

ctrl+a - zaznacz wszystko;

ctrl+s - zapisz;

Pobierz klawisze schowka

Nibynumpad - funkcje klawiatury numerycznej

Wersja 21.1

Rozwiązanie problemu braku na komputerze przenośnym emulacji klawiatury numerycznej z klawiszem FN, bez konieczności uczenia się nieintuicyjnych skrótów klawiszowych NVDA dla laptopa.

Funkcje Nvda przypisane do klawiszy numerycznych uzyskujemy naciskając klawisz NVDA z j, k, l (num1, num2, num3), u, i, o (num4, num5, num6), 7, 8, 9 (num7, num8, num9).

Funkcje nvda klawiszy numerycznych z insertem uzyskujemy naciskając nvda+shift z odpowiednią literą, jak wyżej.

Funkcje klawiszy numerycznych z shiftem - NVDA+ctrl+litera...

Najlepiej włączyć w ustawieniach klawiatury "Używaj Capslock jako klawisza NVDA" - wówczas Capslock+shift można trzymać jednym palcem.

Dodatkowo:

Lewy nawias kwadratowy - odpowiada numerycznemu slash (więc Nvda+[ - lewy przycisk myszy).

Prawy nawias kwadratowy - odpowiada numerycznej gwiazdce, więc Nvda+] - kliknięcie prawym przyciskiem myszy.

Nvda+średnik - to numeryczny minus (w prawo od num3).

Nvda+/ (slash) - numeryczny plus (pod numerycznym minusem).

Nvda+kropka - odpowiednik Numerycznego Delete.

Nvda+Enter - tak jak Nvda z numerycznym enterem.

Przełącznik oznajmiania paska stanu (Nvda+u, teraz zajęty przez num4) przeniesiony pod ctrl+shift+u.

Dodatek działa niezależnie od ustawionego w NVDA układu klawiatury: desktop czy laptop i można go z powodzeniem używać również na dużych klawiaturach komputerów stacjonarnych, co może mieć taką zaletę, że do wywołania funkcji dostępnych z klawiatury numerycznej nie potrzebujemy przenosić rąk z bloku głównego nad blok numeryczny.

W wersji 21.1: aktualizacja do NVDA 2021.1.

W wersji 1.1 dodatku uaktualnione zostały klawisze nvda+shift+7 i nvda+shift+j przełączające odpowiednio do następnego i poprzedniego trybu przeglądania (wg zmian w NVDA 2013.2

Pobierz Nibynumpad

Nawigacja

Powrót na stronę główną www.zlotowicz.pl