Polskie głosy syntezatora RHVoice dla NVDA, SAPI5 i Android

Polskie głosy dla syntezatora RHVoice

Syntezator Gregor dla NVDA

Wersja 23.1.

Wersja 23.1.

Aktualizacja do wymagań NVDA 2099.9, może rozwiąże to problem konieczności aktualizowania dodatku przy prawie każdej aktualizacji NVDA.

Pobierz syntezator Gregor dla NVDA

Klawisze schowka - oznajmianie klawiszy schowka

Wersja 23.1.

Dodatek wypowiada Wytnij po naciśnięciu ctrl+x, kopiuj - po ctrl+c i wklej - po ctrl+v, niezależnie od tego, czy rzeczywiście coś zostało skopiowane lub wycięte.

Wersja 23.1.

Aktualizacja do wymagań NVDA 2099.9, może rozwiąże to problem konieczności aktualizowania dodatku przy prawie każdej aktualizacji NVDA.

Wersja 22.1:

Aktualizacja do wymagań NVDA 2022.1.

Pobierz klawisze schowka

Nibynumpad - funkcje klawiatury numerycznej

Wersja 23.1

Rozwiązanie problemu braku na komputerze przenośnym emulacji klawiatury numerycznej z klawiszem FN, bez konieczności uczenia się nieintuicyjnych skrótów klawiszowych NVDA dla laptopa.

Funkcje Nvda przypisane do klawiszy numerycznych uzyskujemy naciskając klawisz NVDA z j, k, l (num1, num2, num3), u, i, o (num4, num5, num6), 7, 8, 9 (num7, num8, num9).

Funkcje nvda klawiszy numerycznych z insertem uzyskujemy naciskając nvda+shift z odpowiednią literą, jak wyżej.

Funkcje klawiszy numerycznych z shiftem - NVDA+ctrl+litera...

Najlepiej włączyć w ustawieniach klawiatury "Używaj Capslock jako klawisza NVDA" - wówczas Capslock+shift można trzymać jednym palcem.

Dodatkowo:

Lewy nawias kwadratowy - odpowiada numerycznemu slash (więc Nvda+[ - lewy przycisk myszy).

Prawy nawias kwadratowy - odpowiada numerycznej gwiazdce, więc Nvda+] - kliknięcie prawym przyciskiem myszy.

Nvda+średnik - to numeryczny minus (w prawo od num3).

Nvda+/ (slash) - numeryczny plus (pod numerycznym minusem).

Nvda+kropka - odpowiednik Numerycznego Delete.

Nvda+Enter - tak jak Nvda z numerycznym enterem.

Przełącznik oznajmiania paska stanu (Nvda+u, teraz zajęty przez num4) przeniesiony pod ctrl+shift+u.

Dodatek działa niezależnie od ustawionego w NVDA układu klawiatury: desktop czy laptop i można go z powodzeniem używać również na dużych klawiaturach komputerów stacjonarnych, co może mieć taką zaletę, że do wywołania funkcji dostępnych z klawiatury numerycznej nie potrzebujemy przenosić rąk z bloku głównego nad blok numeryczny.

Wersja 23.1.

Aktualizacja do wymagań NVDA 2099.9, może rozwiąże to problem konieczności aktualizowania dodatku przy prawie każdej aktualizacji NVDA.

W wersji 22.1: aktualizacja do NVDA 2022.1.

Pobierz Nibynumpad

Nawigacja

Powrót na stronę główną www.zlotowicz.pl