O programie

Czytnik ekranu SCR dla DOS.

Program zmodyfikowany w tej edycji do współpracy z syntezatorem Gregor skompilowanym dla DOSA w roku 2018.

Uruchomienie w przeglądarce możliwe dzięki narzędziom Em-scripten, na bazie którego przygotowany został Em-Dosbox, opatrzony wygodnym API przez js-dos.com.

Więcej informacji i szybki start we wpisie na blogu.