O programie

Mówiące Szachy wydane w 1994 roku przez firmę Altix na bazie rozbudowanego o czytnik Readboard programu szachowego Turbo chess - opublikowanego przez firmę Borland wraz z kodem źródłowym i podręcznikiem programowania gier w ramach pakietu Turbo GameWorks 1985.

Uruchomienie w przeglądarce możliwe dzięki narzędziom Em-scripten, na bazie którego przygotowany został Em-Dosbox, opatrzony wygodnym API przez js-dos.com.

Szybki start

Kliknij "Click to start", a po zgłoszeniu się programu wydaj polecenia:

l[Enter]

p[Enter]

3[Enter]

Spowodują one ustawienie przewidywania pozycji na 3 ruchy naprzód, więc odpowiedź komputera będzie względnie szybka.

Można następnie przeglądać szachownicę klawiszami strzałek, zaznaczać figurę do ruchu i jej pole docelowe spacją, albo wpisywać ruch jako e2e4.

Lista wszystkich poleceń zostanie odczytana po wciśnięciu F1.

Powrót do wpisu na www.zlotowicz.pl