Pięć polskich głosów dla syntezatora mowy RHVoice.

Głosy dla syntezatora RHVoice brzmią dość naturalnie, a nie wymagają dużych zasobów sprzętowych i działają bez opóźnień.

Głos Alicja

 • Głos: Magdalena Marciniszyn.
 • Edycja audio: Tomasz Bilecki.
 • Trening modelu głosu i przygotowanie pakietów: Zvonimir Stanečić, e-mail: rhvoiceslavic (at) gmail.com.
 • Pomysłodawca: Arkadiusz Świętnicki.

Głos udostępniany na licencji Creativecommons 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

Głos Cezary

 • Głos: Jan Staszczyk.
 • Edycja audio: Tomasz Bilecki.
 • Trening modelu głosu i przygotowanie pakietów: Zvonimir Stanečić, e-mail: rhvoiceslavic (at) gmail.com.
 • Pomysłodawca: Paulina Gajoch.

Głos udostępniany na licencji Creativecommons, Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych.

Głos Magda

 • Głos: Magda Roczeń.
 • Edycja audio: Roman Roczeń.
 • Trening modelu głosu: Grzegorz Złotowicz.

Głos udostępniany na licencji Creativecommons 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

Głos Michał

 • Głos: Michał Dziwisz .
 • Edycja audio: Tomasz Bilecki.
 • Trening modelu głosu: Zvonimir Stanečić, e-mail: rhvoiceslavic (at) gmail.com.

Głos udostępniany w domenie publicznej (CC0 1.0).

Głos Natan

 • Głos: Edwin Tarka.
 • Edycja audio: Tomasz Bilecki.
 • Trening modelu głosu: Zvonimir Stanečić, e-mail: rhvoiceslavic (at) gmail.com.

Głos udostępniany w domenie publicznej (CC0 1.0).

Dodatki dla NVDA

Dla NVDA trzeba najpierw zainstalować dodatek z silnikiem syntezy, a następnie jeden lub więcej głosów dla syntezatora.

Silnik RHVoice dla NVDA wersja 1.14.1

Wersja dla SAPI 5

SAPI 5 to uniwersalny mechanizm generowania mowy używany w różnych programach.

Aby zaktualizować głos w wersji SAPI, konieczne może się okazać odinstalowanie ręcznie wcześniejszych instalacji RHVoice z „Dodaj / usuń programy”, a następnie zainstalowanie wersji najnowszej.

RHVoice dla Androida

Od wersji 1.8.0, opublikowanej 10 kwietnia 2022, aplikacja RHVoice dla Androida korzysta z systemu dystrybucji głosów i pakietów językowych, który umożliwia ich aktualizowanie bez reinstalacji apki.
Język polski jest uwzględniony w tym systemie.
Wybrane głosy można zainstalować lub odinstalować wewnątrz aplikacji po jej uruchomieniu.

Syntezator RHVoice dla Androida w Google Play.

Historia

2023-11-22.

 • Moduł języka polskiego, wydanie 18, a w nim:
  • Poprawka odczytywania znaków minus i plus przed liczbami.
  • Dodano odczyt liczb dziesiętnych.
  • Naprawiono odczyt słów: nadzy, knadze, Szewartnadze, murzasichle.
  • Zaktualizowano listę znaków emoji.
  • Do listy znaków unicode dodano pseudołacinkę używaną w sieciach społecznościowych.
 • Wszystkie głosy skompilowane z nowym modułem językowym.

2023-03-04.

 • Moduł języka polskiego, wydanie 15, a w nim:
  • Poprawka odczytywania słów „w” i „z”, gdy znajdowały się w nawiasach (w takim przypadku były odczytywane jako „wu” i „zet”).
  • Poprawka sytuacji, gdy „w” i „z” stanowiły cał ą wypowiedź (np. jedno takie słowo w wierszu), obecnie są literowane.
  • Powyższe rozwiązuje także problem nieliterowania dawniej „w” i „z” podczas wpisywania tych znaków na Androidzie i podczas używania niektórych czytników ekranu w innych systemach.
 • Głosy Cezary, Michał i Natan: Dodany nowy parametr voicing, lekko poprawiający brzmienie głosu.
 • Wszystkie głosy skompilowane z nowym modułem językowym.

2023-02-26.

 • Moduł języka polskiego, wydanie 14, a w nim:
  • Naprawiono odczyt słowa kornwalia i podobnych.
  • Naprawiono czytanie słów: nadżołnierz, przedzawałowy, skądże.
  • Naprawiono odczyt nazw różnych rządowych aplikacji mobilnych.
 • Nowa wersja silnika RHVoice 1.12.0 dla NVDA.
 • Wszystkie polskie głosy skompilowane z nowym modułem językowym.
 • Głos Magda:
  • Zmiana licencji na Creativecommons 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).
  • Dodany nowy parametr voicing, lekko poprawiający brzmienie głosu.

2022-12-12.

 • Piąty polski głos: Cezary.

2022-11-16.

 • Moduł językowy, wydanie 13, a w nim:
  • dodano a z łuczkiem do znaczków unicode,
  • dodano następujące skróty do polskiego: ussd, olx, msi.
  • Zostały dodane nowe znaki emoji, (zaktualizowana lista CLDR do wersji 15.0).
 • Nowa wersja silnika RHVoice 1.10.0 dla NVDA.
 • Aktualizacja głosu Natan, nowa wersja wydana w domenie publicznej.
 • Wszystkie polskie głosy skompilowane z nową wersją modułu językowego.

2022-10-07.

 • Czwarty polski głos dla RHVoice: Alicja.
 • Wydanie 12 polskiego modułu językowego, a w nim:
  • Dodane odczytywanie 85 znaków interpunkcyjnych, 50 liter hebrajskich, oraz kilku innych.
  • Poprawiony odczyt słów aquarius, aquilla, pizza.
  • Prawidłowo odczytywane skróty: DLNA, UPNP, DNA, RNA, AK.
  • Poprawione akcentowanie słów kończących się na „byśmy” i „byście”.
 • Polskie głosy skompilowane z nową wersją modułu językowego.

2022-09-30.

 • Trzeci polski głos: Michał.

2022-08-06.

 • Aktualizacja głosu Natan:
  • poprawione ogólne brzmienie głosu.
  • dalsze usprawnienia literowania i wymowy, głównie dotyczy ę.

2022-07-08.

 • Nowa wersja silnika RHVoice dla NVDA (wersja 1.8.1).
 • Moduł językowy wyd. 11:
  • obsługa czytania głagolicy, starożytnej greki i tekstów liturgicznych.
  • Poprawka wymowy słów: Mozilla, nosiska, niezidentyfikowany, niezintegrowany, pepsi, podzakres, podzamcze, sim, zgłosili, Zanzibar i podobnych.
  • Czytanie skrótów: NVDA, odp, odt, pefron.
 • Głos Natan wytrenowany z użyciem dodatkowego materiału, poprawione wypowiadanie ę i nie tylko.
 • Głos Magda skompilowany z nowym modułem językowym.
 • Przykład głagolicy:
  ⰂⰟ Ⰻ҃Ⰲ ⰄⰠⰐⰠ ⰍⰎⰉⰏⰅⰐⰕⰀ
  Ⰱ҃ⱏ ᾽ⰺⰶⰵ ⱀⱏⰹ · ⰾ/ⱑⱅⰰ ᾽ⱁⰳⱃⱔⰴⱘⱌⱑ
  ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰰⰳⱁ ⰽⰾ/ⰻⰿⰵⱀⱅⰰ ⰿⱘ-
  ⱍⰵⱀⰹⰽⰰ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ ᾽ⰺ ⱂⰰⱂⰵⰶⰰ
 • Przykład greki, tekst liturgiczny:
  ΤΡΙΣΑΓΙΟΙ ΥΜΝΟΣ
  Ὁ λαός: Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (τρίς).
  Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
  Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

2022-04-10.

 • Głosy i język polski dostępne w oficjalnej aplikacji RHVoice dla Androida.
 • Nowa wersja silnika RHVoice dla NVDA (wersja 1.8.0).

2022-04-09.

 • Aktualizacja modułu językowego wyd. 10:
  • y nie zamieniane na j np. w yacht, yes, itp.
  • Poprawiona wymowa słów: białorusinów, osinówka, silikon, silicon.
 • Głosy dla NVDA i SAPI z nowymi wersjami modułu językowego.

2022-03-30.

 • Nowe, ulepszone i spolszczone instalatory SAPI dla głosów.

2022-03-25.

 • Poprawione literowanie „y” i „ó”.
 • Poprawki odczytu słów dezinformacja, dżazira, nadziemny, nazir, nieodzowny, podzelować, podzwrotnikowy, qui, quo, quad, sinobrody, sinolog i podobnych.
 • Głos Magda: głos wytrenowany z użyciem dodatkowych kilkudziesięciu minut nagrań audio, poddanych lekkiej korekcji przez Tomka Bileckiego.
 • Głos Natan: kompilacja z nowym modułem językowym.

2022-02-27.

 • Natan: model głosu wytrenowany z użyciem nowego, eksperymentalnego mechanizmu wykrywania ciszy w materiale audio.

2022-02-17.

 • Znak mikro dodany do literowania.
 • Literowanie: akcent na ostatnią, nie przedostatnią sylabę.
 • Poprawki wymowy: eliksir, 51000, sześset, nie sześćset, erzac, erzatz, fortissimo, statua, statuy, muezin, i podobnych.

2022-02-12.

 • Natan: Poprawione brzmienie głosu.

2022-02-10.

 • Nowy polski głos: Natan.
 • Moduł językowy rozbudowany o odczytywanie znaków alfabetu greckiego, oraz Śląskich i Kaszubskich.

2022-01-27.

 • Odczytywanie znaków unikodu, takich jak umlauty i litery z daszkiem, zarówno w kontekście jak i w literowaniu: „właśnié Zvonimir Stanečić przygotował ich lístę”.
 • Poprawki czytania słów: menadżer, nadzorca, nadzwyczajny, odżywiać i podobne.
 • Poprawki czytania liczb typu 50, 15, 19.
 • Poprawiona wymowa „y” i „yyy”.
 • Poprawki audio.

2022-01-21.

 • W module językowym dodane odczytywanie liczb ujemnych, oraz poprawki wypowiadania słów typu: sizal, odzew, odziomek, odzipnąć, odzywać, aksis, aksisie, boy, bentleya, disneyland.

2022-01-19.

 • Język polski i pierwszy polski głos zostały oficjalnie dołączone do kodu źródłowego RHVoice na githubie.

2022-01-18.

 • W module językowym naprawione wypowiadanie sinus i podobnych, zmierzły, mierzi i podobnych, przyimek i podobne popsute w poprzedniej wersji, też już dobrze wypowiadane, oraz końcówki słów typu linuxie…

2022-01-17.

 • akcent na przedostatniej sylabie.
 • intonacja zdań pytających i wykrzyknikowych.
 • Zestaw ustawień equalizera od Tomka Bileckiego, zdejmujący nadmiar basów.
 • wyjątki w zmiękczaniu ż na sz po k: także, jakże, wszakże…
 • Poprawiona wymowa zbitki „rz” w słowach typu cyberzagrożenia, cyberzabawki.
 • Zbitka „xi” czytana jak k s i, nie k si.
 • poprawnie wymawiane „zi” w słowach typu bezimienny, niebezigłowy, roziskrzy, nierozigrani, podziemie, niepodziemny, podziębić, niepodziębiony.
 • Litera „y” w słowach typu Antysystem, boys, yeti, antyenergetyczny…
 • Zbitka „si” w Sigma, siglum, pleksiglas i podobnych.
 • Zbitka „dż” w budżet, podżartować, nadżarcie, nadżerka, podżółkły, podżuchwowy, podżyrować itp.

Linki zewnętrzne

Strona projektu RHVoice