2 polskie głosy dla syntezatora mowy RHVoice.

Głosy dla syntezatora RHVoice brzmią dość naturalnie, a nie wymagają dużych zasobów sprzętowych i działają bez opóźnień.

Głos Magda

 • Głos: Magda Roczeń.
 • Edycja audio: Roman Roczeń.
 • Trening modelu głosu: Grzegorz Złotowicz.

Głos udostępniany na licencji Creativecommons, Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych.

Głos Natan

 • Głos: Edwin Tarka.
 • Edycja audio: Tomasz Bilecki.
 • Trening modelu głosu: Zvonimir Stanečić.

Głos udostępniany na licencji Creativecommons, Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych.

Dodatki dla NVDA

Dla NVDA trzeba najpierw zainstalować dodatek z silnikiem syntezy, a następnie jeden lub więcej głosów dla syntezatora.

Silnik RHVoice dla NVDA wersja 1.8.1

Wersja dla SAPI 5

SAPI 5 to uniwersalny mechanizm generowania mowy używany w różnych programach.

Aby zaktualizować głos w wersji SAPI, należy najpierw usunąć ręcznie wcześniejsze instalacje RHVoice z „Dodaj / usuń programy”, a następnie zainstalować wersję najnowszą.

RHVoice dla Androida

Od wersji 1.8.0, opublikowanej 10 kwietnia 2022, aplikacja RHVoice dla Androida korzysta z systemu dystrybucji głosów i pakietów językowych, który umożliwia ich aktualizowanie bez reinstalacji apki.
Język polski jest uwzględniony w tym systemie.

Syntezator RHVoice dla Androida (głosy pobierane wewnątrz aplikacji po jej zainstalowaniu).

Historia

2022-08-06.

Aktualizacja głosu Natan:

 • poprawione ogólne brzmienie głosu.
 • dalsze usprawnienia literowania i wymowy, głównie dotyczy ę.

2022-07-08.

 • Nowa wersja silnika RHVoice dla NVDA (wersja 1.8.1).

 • Moduł językowy:
  obsługa czytania głagolicy, starożytnej greki i tekstów liturgicznych.
  Poprawka wymowy słów: Mozilla, nosiska, niezidentyfikowany, niezintegrowany, pepsi, podzakres, podzamcze, sim, zgłosili, Zanzibar i podobnych.
  Czytanie skrótów: NVDA, odp, odt, pefron.

 • Głos Natan wytrenowany z użyciem dodatkowego materiału, poprawione wypowiadanie ę i nie tylko.

 • Głos Magda skompilowany z nowym modułem językowym.

 • Przykład głagolicy:
  ⰂⰟ Ⰻ҃Ⰲ ⰄⰠⰐⰠ ⰍⰎⰉⰏⰅⰐⰕⰀ
  Ⰱ҃ⱏ ᾽ⰺⰶⰵ ⱀⱏⰹ · ⰾ/ⱑⱅⰰ ᾽ⱁⰳⱃⱔⰴⱘⱌⱑ
  ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰰⰳⱁ ⰽⰾ/ⰻⰿⰵⱀⱅⰰ ⰿⱘ-
  ⱍⰵⱀⰹⰽⰰ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ ᾽ⰺ ⱂⰰⱂⰵⰶⰰ

 • Przykład greki, tekst liturgiczny:
  ΤΡΙΣΑΓΙΟΙ ΥΜΝΟΣ
  Ὁ λαός: Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (τρίς).
  Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
  Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

2022-04-10.

 • Głosy i język polski dostępne w oficjalnej aplikacji RHVoice dla Androida.

 • Nowa wersja silnika RHVoice dla NVDA (wersja 1.8.0).

2022-04-09.

 • Aktualizacja modułu językowego: y nie zamieniane na j np. w yacht, yes, itp.; poprawiona wymowa słów: białorusinów, osinówka, silikon, silicon.

 • Głosy dla NVDA i SAPI z nowymi wersjami modułu językowego.

2022-03-30.

 • Nowe, ulepszone i spolszczone instalatory SAPI dla głosów.

2022-03-25.

 • Poprawione literowanie „y” i „ó”.
 • Poprawki odczytu słów dezinformacja, dżazira, nadziemny, nazir, nieodzowny, podzelować, podzwrotnikowy, qui, quo, quad, sinobrody, sinolog i podobnych.
 • Głos Magda: głos wytrenowany z użyciem dodatkowych kilkudziesięciu minut nagrań audio, poddanych lekkiej korekcji przez Tomka Bileckiego.
 • Głos Natan: kompilacja z nowym modułem językowym.

2022-02-27.

 • Natan: model głosu wytrenowany z użyciem nowego, eksperymentalnego mechanizmu wykrywania ciszy w materiale audio.

2022-02-17.

 • Znak mikro dodany do literowania.
 • Literowanie: akcent na ostatnią, nie przedostatnią sylabę.
 • Poprawki wymowy: eliksir, 51000, sześset, nie sześćset, erzac, erzatz, fortissimo, statua, statuy, muezin, i podobnych.

2022-02-12.

 • Natan: Poprawione brzmienie głosu.

2022-02-10.

 • Nowy polski głos: Natan.
 • Moduł językowy rozbudowany o odczytywanie znaków alfabetu greckiego, oraz Śląskich i Kaszubskich.

2022-01-27.

 • Odczytywanie znaków unikodu, takich jak umlauty i litery z daszkiem, zarówno w kontekście jak i w literowaniu: „właśnié Zvonimir Stanečić przygotował ich lístę”.
 • Poprawki czytania słów: menadżer, nadzorca, nadzwyczajny, odżywiać i podobne.
 • Poprawki czytania liczb typu 50, 15, 19.
 • Poprawiona wymowa „y” i „yyy”.
 • Poprawki audio.

2022-01-21.

W module językowym dodane odczytywanie liczb ujemnych, oraz poprawki wypowiadania słów typu: sizal, odzew, odziomek, odzipnąć, odzywać, aksis, aksisie, boy, bentleya, disneyland.

2022-01-19.

 • Język polski i pierwszy polski głos zostały oficjalnie dołączone do kodu źródłowego RHVoice na githubie.

2022-01-18.

W module językowym naprawione wypowiadanie sinus i podobnych, zmierzły, mierzi i podobnych, przyimek i podobne popsute w poprzedniej wersji, też już dobrze wypowiadane, oraz końcówki słów typu linuxie…

2022-01-17.

akcent na przedostatniej sylabie, intonacja zdań pytających i wykrzyknikowych. Zestaw ustawień equalizera od Tomka Bileckiego, zdejmujący nadmiar basów. wyjątki w zmiękczaniu ż na sz po k: także, jakże, wszakże… Poprawiona wymowa zbitki „rz” w słowach typu cyberzagrożenia, cyberzabawki. Zbitka „xi” czytana jak k s i, nie k si. poprawnie wymawiane „zi” w słowach typu bezimienny, niebezigłowy, roziskrzy, nierozigrani, podziemie, niepodziemny, podziębić, niepodziębiony. Litera „y” w słowach typu Antysystem, boys, yeti, antyenergetyczny… Zbitka „si” w Sigma, siglum, pleksiglas i podobnych. Zbitka „dż” w budżet, podżartować, nadżarcie, nadżerka, podżółkły, podżuchwowy, podżyrować itp.

Linki zewnętrzne

Strona projektu RHVoice